Nové bytové jádro může být skutečným oříškem

Rekonstrukce bytového jádra s sebou nese celou řadu dílčích prací, na které je potřeba zjednat odborné řešení. Ideální tedy je rovnou se obrátit na firmu, která má s tímto druhem prací bohaté zkušenosti a nabídne Vám kvalitně odvedené veškeré práce včetně odborného poradenství, konzultací na místě a samozřejmě včetně cenové kalkulace. Přestavbou svého interiéru činíte krok, jenž bude mít dalekosáhlé následky, výsledkem by však mělo být výrazné zvýšení atraktivity celého interiéru a spolu s ním i zvýšení celkové kvality bydlení.

Poradíme, pomůžeme, zhotovíme

Naše firma má v oboru bohaté zkušenosti.  Kromě samotných realizací rekonstrukcí všeho druhu nabízíme v ceně i poradenskou činnost, pomůžeme Vám s půdorysným řešením koupelny a WC, poradíme s výběrem ideálních materiálů, které následně opatříme a dopravíme na místo, při práci veškerou suť a odpad odstraníme a ekologicky zlikvidujeme. Každému našemu klientovi a jeho zakázce věnujeme individuální péči, pracujeme na celém území hlavního města Prahy.