Jak zajistit

Rozhodnutím, že pro letošní oslavy Dne dětí otevřete areál letiště jenom pro ně, přineslo několik organizačních problémů. Přizpůsobit nabídku občerstvení dětským návštěvníkům se vyřeší snadno. Ale jak zajistit bezpečnost?

Aby akce proběhla bezpečně


Úkol jste zadali specializované firmě, která nabízí reklamní vlajky. Se speciální objednávkou na zhotovení potisku ve výstražné červené barvě: Vtipně a důrazně varovat děti před možnými úrazy, při nedodržení bezpečnostních pravidel letiště. Už první řešení přesně vystihovalo vaši vizi. Hravým, ale přitom důrazným způsobem děti upozornit na možná nebezpečí. Tak, aby to nerušilo radost z oslav. Dneska letiště zdobí desítka reklamních vlajek ve žluté barvě s tímto oznámením: Volně pobíhající děti budou odchyceny a prodány do cirkusu!